Лов и риболов

На тази страничка ще намерите информация за лов и риболов -екипировка, такъми, техники, захранки, рецепти и др.

Правото на ловуване се предоставя на пълнолетни български граждани, положили успешно теоретичен и практически изпит пред комисия, назначена от Министерството на земеделието и горите. За упражняване правото на лов се издава документ - билет за лов, който се презаверява всяка календарна година. След две годишен стаж и успешно издържан изпит ловецът може да получи правото на подборно ловуване.

Ловците са организирани в ловни дружини с определени райони, с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча.

След придобиване на правото на лов ловецът трябва да извади разрешително за закупуване на гладкоцевно оръжие. Необходими документи са:

  • Медицинско свидетелство;
  • Свидетелство от психо - диспансер;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Документ от следствена служба, че лицето не е следствено към момента;
  • Уверение, че лицето няма данъчни задължения към момента;
  • Квитанция за платена такса;
  • Билет за лов;
  • Молба;

Полученото разрешение за закупуване важи три месеца от датата на издаване. След закупуване на оръжието то се представя пред съответното РПУ, където се регистрира, след което на притежателя се издава разрешение за носене на ловно оръжие.

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/523_attach_4019_normal.jpg

Хънтър